Bestyrelsens konstituering 2022

27. marts 2022 20:01 , af Johnnie Bremholm Andersen

Efter generalforsamlingen og efterfølgende konstituering, ser Låsby Tennisklubs bestyrelse således ud:

  • Formand: Johnnie Bremholm Andersen,
  • Næstformand: Lasse Larsen, 
  • Kasserer: Gitte Piil,
  • Sekretær: Klaus Engberg Pedersen, 
  • Medlem: Henrik Bo Thomsen