Bestyrelse

Vedtægter for Låsby Tennisklub (link)

Tennisklubbens email:   laasbytennisklub@gmail.com

 

Formand

Johnnie Bremholm Andersen,

johnnie.andersen@gmail.com, 60202698

Næstformand

Trine Klinkby Blytner, 

tklinkby@hotmail.com, 26349098

Kasserer

Gitte Piil,

piil-just@mail.tele.dk, 61792311

Sekretær

Anne Lillevang, 

annelillevang@gmail.com, 60840610

Medlem

Tage Hansen, 

tage@sport.dk, 21343228