Bestyrelse

Vedtægter for Låsby Tennisklub (link)

Tennisklubbens email:   laasbytennisklub@gmail.com

Referat fra seneste generalforsamling (link)

 

Formand

Anja Bremholm Andersen,

anjabremholm@gmail.com, 29880634

Næstformand

Lasse Larsen, 

lassejuullarsen@msn.com, 22412322

Kasserer

Gitte Piil,

piil-just@mail.tele.dk, 61792311

Sekretær

Klaus Engberg Pedersen, 

klausengbergpedersen@icloud.com, 30806585

Medlem

Henrik Bo Thomsen, 

henrikbothomsen@gmail.com, 22934017